Terms and Conditions

Apmeklējot, lietojot vai izmantojot interneta veikalu www.mikrocentrs.com, Jūs apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat šiem interneta veikala www.mikrocentrs.com lietošanas noteikumiem (turpmāk, tekstā – Noteikumi).

Šo Noteikumu izpratnē ar Pārdevēju ir jāsaprot Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mikrocentrs”, reģistrācijas numurs: 50003340851, juridiskā adrese: “Laumas”, Garkalne, Ādažu novads, LV- 2164, biroja/veikala adrese: Vienības gatve 87A, Rīga, LV-1004 (turpmāk tekstā arī – Mēs),

savukārt ar Pircēju ir jāsaprot fiziska vai juridiska persona, kas pērk interneta veikalā www.mikrocentrs.com pieejamās preces (turpmāk tekstā arī – Jūs).

  • Šo Noteikumu neatņemamas un būtiskas sastāvdaļas ir Sīkdatņu politika un Privātuma politika.
  • Šie Noteikumi ir saistoši Pārdevējam, Pircējam kā arī ikvienam interneta veikala www.mikrocentrs.com Apmeklētājam. Gadījumos, kad interneta veikala www.mikrocentrs.com apmeklētājam nav pieņemami šie Noteikumi (tai skaitā Sīkfailu un / vai Privātuma politikas) – interneta veikala www.mikrocentrs.com apmeklētājs nav tiesīgs lietot un / vai izmantot interneta veikalu www.mikrocentrs.com.
  • Mēs paturam tiesības grozīt Noteikumus bez iepriekšēja paziņojuma.
  • Mēs nevaram garantēt, ka interneta veikals www.mikrocentrs.com darbosies nepārtraukti, bez kļūdām vai traucējumiem, Mums ir tiesības, bez iepriekšēja paziņojuma, apturēt, pārtraukt vai mainīt interneta veikala www.mikrocentrs.com darbību (pilnībā vai daļēji), tādējādi, Mēs neuzņemamies atbildību par gadījumiem kad interneta veikals www.mikrocentrs.com nedarbojas vai darbojas ar kļūdām vai traucējumiem.
  • Jūs nedrīkstat traucēt pienācīgai interneta veikala www.mikrocentrs.com darbībai un, jo īpaši, censties apiet drošību, izdarīt labojumus, ielauzties vai kā citādi iejaukties interneta veikala www.mikrocentrs.com darbībā vai jebkurā datorsistēmā, serverī, maršrutētājā vai jebkādā citā internetam pieslēgtā ierīcē. Mēs nevaram garantēt un negarantējam, ka jebkurš interneta veikalā www.mikrocentrs.com ievietotais saturs nesatur vīrusus un / vai citu kodu ar inficējošām vai iznīcinošām īpašībām. Jūs esat atbildīgs par to, lai veiktu pietiekamus pasākumus un vīrusu pārbaudes (tostarp pretvīrusu un citas drošības pārbaudes), kas atbilstu Jūsu konkrētajām datu ievades un izvades drošības un uzticamības prasībām.

Lietotie termini:

Interneta veikals – Pārdevēja veidota mājas lapa un datu bāze, kuras ietvaros Pircējs veic Pasūtījumus

Pirkumu grozs (Mans grozs) − Pircēja izvēlētās, bet neapmaksātas Preces interneta veikalā www.mikrocentrs.com

Pasūtījums − interneta veikalā www.mikrocentrs.com Pircēja izvēlētu un apmaksātu Preču kopums.

Reģistrēts Pircējs − Pircējs, kurš ir aizpildījis un iesniedzis interneta veikalā www.mikrocentrs.com pieejamo reģistrācijas lapu

Nereģistrēts pircējs – jeb Viesis, kurš nav aizpildījis un iesniedzis interneta veikalā www.mikrocentrs.com pieejamo reģistrācijas lapu

Preču cenas nemainīšanās garantijas periods — laika perioda beigu datums, līdz kuram Pārdevējs ir garantējis, ka nemainīs Preču cenas, ja Pasūtījums tiks apmaksāts šajā laika periodā

Atteikuma veidlapa – veidlapa, kuru aizpildot, var izmantot atteikuma tiesības. Veidlapa pieejama vietnē interneta veikalā: www.mikrocentrs.com

Privātuma politika – Jūs varat iepazīties šeit: Privātuma politika

Sīkdatņu politika – Jūs varat iepazīties šeit: Sīkdatņu politika

Kurjers − Pārdevēja izvēlēts sadarbības partneris, kurš Pārdevēja uzdevumā piegādā Pircēja apmaksātās Preces

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Pircējs pasūta, bet Pārdevējs apņemas piegādāt un nodot preces, turpmāk līguma tekstā — Preces, kuru nosaukumi, komplektācija, cenas, daudzums un Preces vērtība tiek saskaņoti, Klientam veicot Pasūtījumu, un ir norādīti rēķinā.

1.2. Interneta veikalā www.mikrocentrs.com ir tiesīgs iepirkties jebkurš – gan Reģistrēts Pircējs, gan Nereģistrēts Pircējs, tā pat iepirkties ir tiesīgas gan Fiziskas, gan Juridiskas personas.

1.3. Līgums starp Pārdevēju un Pircēju stājas spēkā brīdī, kad Pircējs interneta veikalā www.mikrocentrs.com ir izvēlējies Preces, ir piekritis Interneta veikala lietošanas noteikumiem un nospiedis pogu „Apmaksāt”.

1.4 . Pircējs nav tiesīgs iegādāties interneta veikalā www.mikrocentrs.com pieejamās Preces, ja nav iepazinies ar Noteikumiem vai nepiekrīt tiem.

1.5. Pircējs apņemas pasūtīt un pieņemt Preces un samaksāt par tām Pasūtījuma cenu Lietošanas noteikumos noteiktā kārtībā. Preču piegāde tiek veikta tikai interneta veikalā www.mikrocentrs.com norādītajā teritorijā.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Pārdevējs apņemas ievērot konfidencialitāti un garantē personas datu drošību un izmantošanu atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likuma un Informācijas sabiedrības pakalpojumu likuma prasībām. Informācija trešajām personām var tikt sniegta tikai Latvijas Republikas likumdošanā paredzētajos gadījumos un kārtībā.

2.2. Pārdevējs apņemas apstrādāt šajā līgumā minētos personas datus, saglabāt tos tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā, tajā skaitā servisa uzlabošanai, reklāmas materiālu izsūtīšanai. Pārdevējs ir tiesīgs nodot Pircēja personas datus sadarbības partneriem un datu apstrādes kompānijām, kas strādā Pārdevēja labā. Apkopotā informācija var tikt izmantota stratēģiskiem un mārketinga mērķiem.

2.3. Lai kļūtu par Reģistrētu Pircēju, jāaizpilda interneta veikalā www.mikrocentrs.com pieejamā reģistrācijas lapa, jāpiekrīt Noteikumiem.

2.4. Aizpildot reģistrācijas veidlapu Pircējs iesniedz sekojošus Datus: Vārds, Uzvārds, Mobilā tālruņa numurs, E-pasts, Pilsēta / Ciems, Iela / māju nosaukums, Mājas Nr. / korpuss, Dzīvokļa Nr., Pasta indekss;.

2.5. Piektrītot interneta veikala www.mikrocentrs.com Noteikumiem Pircējs piekrīt sniegto personas datu apstrādei sekojošiem mērķiem:

2.5.1 . Pircēja informēšanai,

2.5.2. Pircēju identifikācijai,

2.5.3. Preču pārdošanai,

2.5.4. Pasūtījumu piegādei,

2.5.5. interneta veikala darbības kvalitātes uzlabošanai,

2.5.6. Tirgus pētījumu veikšanai.

2.6. Pircējs ir atbildīgs par reģistrējoties norādīto datu pareizību, kā arī ar lietotāja reģistrācijas datiem, www.mikrocentrs.com interneta veikalā veiktajām darbībām un sekām, kas izriet no nepatiesas informācijas sniegšanas, tajā skaitā, bet ne tikai, norādot nepareizu piegādes adresi vai mobilā telefona numuru.

2.7 . Pircējs ir atbildīgs par visu reģistrējoties norādīto datu uzturēšanu pilnīgā drošībā, un Pārdevējs nenes atbildību par zaudējumiem, kas nodarīti Pircējam, ja Pircējs ir pavirši uzturējis reģistrācijas datus, kā rezultātā tie ir nonākuši trešo personu rīcībā un ir ļaunprātīgi izmantoti.

2.8. Pircēja pienākums ir nekavējoties ziņot Pārdevējam par iespējamām trešo personu manipulācijām ar Pircēja reģistrācijas datiem, kā arī gadījumos, ja Pircējam rodas aizdomas, ka viņa reģistrācijas dati ir nonākuši trešo personu rīcībā.

2.9. Pārdevējam ir tiesības bloķēt Pircēja pieeju interneta veikalam, ja tam šķiet, ka Pircēja vārdā, ļaunprātīgi rīkojas trešās personas. Par pieejas bloķēšanu Pārdevējs informē Pircēju.

2.10. Pircējs, kurš ir Nereģistrēts Pircējs, veicot Pasūtījumu interneta veikalā www.mikrocentrs.com un sniedzot pieprasīto informāciju, piekrīt Noteikumiem un tā sniegto personas datu apstrādei tiktāl cik tas nepieciešams Preču pirkuma pienācīgai izpildīšanai, tas ir:

2.10.1. Pircēju informēšanai, Preču pārdošanai un piegādei, Pircēju identifikācijai – Vārds, Uzvārds, Mobilā tālruņa numurs, E-pasts, Pilsēta / Ciems, Iela / māju nosaukums, Mājas Nr. / korpuss, Dzīvokļa Nr., Pasta indekss.

2.11. Reģistrētam Pircējam ir tiesības jebkurā brīdī precizēt, mainīt, papildināt iepriekš sniegtos datus vai dzēst savu reģistrāciju interneta veikalā www.mikrocentrs.com.

2.12. Reģistrēts Pircējs iegūst Lietotāja profilu, paroli un tiesības izmantot īpašos interneta veikala www.mikrocentrs.com piedāvājumus. Reģistrētais Pircējs ir atbildīgs par savu piekļuves datu drošu glabāšanu, nepieļaujot to nonākšanu trešo personu rīcībā.

3. Preču cenas

3.1. Preču cenas interneta veikalā www.mikrocentrs.com ir norādītas eiro, atbilstoši spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktai kārtībai. Cenā ir iekļauts spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktā pievienotās vērtības nodokļa likme (PVN).

3.2. Cenā nav iekļautas Preces piegādes izmaksas. Preču piegādes cena tiek norādīta atsevišķi, veicot katru Pasūtījumu.

3.3. Preces Pircējam tiek pārdotas par cenām, kas ir spēkā Preču pirkuma izdarīšanas brīdī.

3.4. Pārdevējs ir tiesīgs bez iepriekšēja paziņojuma mainīt Preču cenas.

4. Preču pieejamība

4.1. Ja kāda no Precēm nav pieejama brīdī līdz Pasūtījuma izsūtīšanai, ar Jums sazināsies mūsu klientu konsultants, lai vienotos par Preču nomaiņu vai rastu situācijai atbilstošu risinājumu.

4.2. Ja pirms Preču nosūtīšanas tiek konstatēts, ka kāda Prece ir nepietiekošā daudzumā un to nevar aizvietot, tad nepietiekamā Prece tiek nodrošināta tiem Pircējiem, kuri pirmie veikuši Pasūtījumu. Ar Pircējiem, kuriem Prece nevar tikt piegādāta, sazinās klientu konsultants un piedāvā preci aizstāt vai atgriezt par Preci samaksāto vērtību.

5. Pasūtījuma noformēšana

5.1. Pasūtījums tiek veikts nospiežot pogu “PIRKT” sadaļā „Mans grozs”. Pircēja pienākums ir ievērot Preču pirkuma procesa soļus, aizpildot un pārbaudot katrā solī pieprasīto informāciju, kā arī pārliecinoties par grozā ievietoto preču pareizību un daudzumu.

5.2. Nospiežot pogu “PIRKT”, tiek piedāvāta iespēja Autorizēties – ienākt Reģistrēta Pircēja profilā un pabeigt pirkumu vai veikt izvēlēto Preču pirkumu kā Nereģistrētam Pircējam norādot visu nepieciešamo informāciju.

5.3. Ja Reģistrēts Pircējs jau ir ienācis savā profilā, tad Preču pirkuma izdarīšanai nepieciešamā informācija ir jāpapildina ar iztrūkstošo.

5.4. Pasūtījuma noformēšanas procesā ir jāizvēlās piegādes veids.

5.5. Ja Pircējam rodas jautājumi un problēmas saistībā ar Pasūtījumu veikšanu vai citām darbībām interneta veikalā www.mikrocentrs.com , Pircējam ir jāsazinās ar klientu servisu.

6. Pasūtījuma apmaksa

6.1. Interneta veikalā ir pieejami trīs Pasūtījumu apmaksas veidi:

6.1.1. Ar interneta banku

6.1.2. Ar maksājumu karti

6.1.3. Papildus minētajām apmaksas iespējām – Preču apmaksu var veikt pamatojoties uz Pārdevēja sagatavotu, iesniegtu rēķinu – rēķinā norādītajā samaksas termiņā, norēķinu kontā, bezskaidras naudas norēķinu veidā.

6.2. Gadījumos, ja Juridiskai personai nepieciešams sagatavot priekšapmaksas rēķinu, pabeidzot Pasūtījumu, sadaļā komentāri, jānorāda Juridiskās personas nosaukums, Reģistrācijas numurs, Juridiskā adrese, kā arī faktiskā piegādes adrese.

6.3. Pirkumu apliecinošs dokuments, jeb preču pavadzīme, tiek nosūtīta uz pasūtījuma formā norādīto e-pastu.

7. Pasūtījuma izpilde

7.1. Interneta veikalā www.mikrocentrs.com veiktie Pasūtījumi tiek apstrādāti darba dienās no pulksten 9.00 līdz 17.00.

7.2. Reģistrētie Pircēji var iepazīties ar sava Pasūtījuma izpildes statusu savā Profilā un saņemot informatīvos e-pastus, savukārt, Nereģistrētie Pircēji par Pasūtījuma izpildes statusu saņems informatīvu e-pastu.

8. Preču piegāde un saņemšana

8.1. Preču piegāde tiek veikta uz Pircēja norādīto adresi, kuru Pircējs norāda pirms katra pasūtījuma izveidošanas.

8.2. Preču piegāde tiek veikta tikai darba dienās. Pārdevējs, saņemot apmaksu par Pasūtījumu savā uzņēmuma kontā, pasūtījums tiek piegādāts vienas līdz trīs darba dienu laikā.

8.3. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš informējot Pircēju, mainīt Preču piegādes laiku.

8.4. Par preču piegādi jāmaksā piegādes maksa. Piegādes maksa ir atkarīga no izvēlētā piegādes veida.

8.5. Izvēloties Pasūtījumu saņemt uz kādu no pašapkalpošanās pakomātiem, Pasūtījuma piegādes dienā Pircējs saņem informatīvu īsziņu no kurjerpasta, kurā ir norādīts pakomāta durvju atvēršanas kods.

8.6. Izvēloties Pasūtījumu saņemt ar Kurjeru uz Pircēja norādīto adresi, Preču piegādes dienā Kurjers sazinās ar Pircēju, lai informētu Pircēju par Preču piegādes laiku.

8.7. Preces piegādes brīdī Pircējam ir jāuzrāda personu apliecinošu dokumentu (pase vai personas apliecība), lai identificētu Pircēju.

8.8. Ja preču piegāde Pircējam nav iespējama no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs ir norādījis nepareizu adresi un/vai mobilā telefona numuru, norādītajā adresē Pircējs nav sastopams, nav iespējams sazināties ar Pircēju, norādītajai adresei nevar piekļūt u. c.), Preces netiek sūtītas atkārtoti (izņemot gadījumus, kad Pircējs ir vienojies ar Kurjeru, pirms Kurjera ierašanās norādītajā adresē, par otro atkārtoto piegādi nākošajā dienā nemainot sākotnējo piegādes adresi), bet Preču pirkums var tikt atcelts. Šādā gadījumā Pārdevējs sazinās ar Pircēju, lai rastu risinājumu:

8.8.1. Pārdevējs atceļ pasūtījumu atmaksājot par Precēm samaksāto Preču cenu, taču neatmaksā Preču piegādes cenu.

8.8.2. Pārdevējs veic atkārtotu piegādi. Par atkārtotu piegādi tiek iekasēta papildus maksa.

8.9. Preču piegādes laikā Pircējam ir pienākums pārliecināties par piegādāto Preču atbilstību Pasūtījumam.

8.10. Konstatējot bojājumu vai neatbilstību Pasūtījumam, Pircējam nekavējoties par to ir jāinformē Pārdevējs. Ja piegādi veic Kurjers, par neatbilstību jāinformē arī Kurjers.

9. Atteikuma tiesības. Preču maiņa un atgriešana

9.1. Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” Pircējs – Fiziska persona var izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no līguma 14 kalendāro dienu laikā no Preču piegādes dienas. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja: tiek piegādātas Preces, kuras pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas, ir ātri izlietojamas, ja iegādāta pārtika vai dzērieni, kā arī, ja iegādātais kosmētikas, sadzīves ķīmijas līdzeklis vai higiēnas prece ir ticis atvērts un lietots.

9.2. Pircējs ir atbildīgs par to, lai Precei nesamazinātos tās vērtība, kvalitāte un drošums. Pretējā gadījumā Pārdevējam ir tiesības atteikt Pircējam atteikuma tiesību izmantošanu attiecībā uz piegādāto Preci.

9.3. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Pircējam14 dienu laikā no brīža, kad ir saņēmis savu Pasūtījumu, Pircējam ir jāinformē Pārdevējs par lēmumu atteikties no Līguma, nosūtot vai iesniedzot attiecīgu rakstveida paziņojumu brīvā formā, kurā būtu ietverts Pircēja paziņojums par atteikšanos no Līguma. Atteikums iesniedzams:

9.3.1. elektroniski info@mikrocentrs.com

9.3.2. pa pastu, ar kurjeru vai personīgi atsūtot uz Pārdevēja biroju: Vienības gatve 87A, Rīga, LV-1004

9.4. Kopā ar iesniegumu par atteikumu ir jāiesniedz arī Prece.

9.5. Atteikuma tiesību izmantošanas gadījumā izdevumus par Preces atpakaļ nogādāšanu interneta veikalam www.mikrocentrs.com uzņemas Pircējs.

9.6. Pircējs ir tiesīgs izmantot atteikuma tiesības uz visām vienā Pirkuma reizē iegādātām Precēm – saņemot samaksātās Preču cenas summas un Piegādes cenas atmaksu vai uz daļu vienā pirkuma reizē iegādātām Precēm saņemot samaksātās Preces cenas atmaksu par Precēm attiecībā uz kurām Pircējs ir izmantojis atteikuma tiesības.

9.7. Akcijas Preces tiek atgrieztas un nauda tiek atmaksāta atbilstoši akcijas Preču cenai par kādu tās tika iegādātas.

9.8. Pārdevējam ir tiesības nepieņemt Preci un atteikt Pircējam izmantot atteikuma tiesības, kā arī neatmaksāt Pircēja par Preci samaksāto naudu, ja Preces atgriešanas brīdī ir konstatējis bojājumus Precei (noņemtas un / vai sabojātas etiķetes, noplēstas aizsardzības plēves u. c.) un / vai ir konstatētas Preces lietošanas pazīmes.

9.9. Samaksātās Preču cenas atmaksa gadījumos, kad Pircējs izmanto atteikuma tiesības tiek veikta spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un kārtībā.

10. Pārdevēja tiesības un pienākumi

10.1. Pārdevējs apņemas sniegt Pakalpojumu atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kvalitatīvi, ievērojot Pakalpojuma sniedzēja profesijai noteiktos standartus, kritērijus un ētikas normas.

10.2. Pārdevējam ir tiesības Pakalpojuma sniegšanā piesaistīt savu personālu vai izmantot apakšuzņēmējus.

10.3. Pārdevējs apņemas izpildīt Līgumu un piegādāt Preces Pircējam saskaņā ar Līguma noteikumiem un tādā komplektācijā, kāda paredzēta Pasūtījumos.

10.4.Pārdevējs nevar garantēt, ka Pasūtījuma piegāde būs bez kļūdām.

10.5.Ja Pārdevējs nevar izpildīt kādu no Noteikumos ietvertajiem izpildes nosacījumiem (termiņš, apjoms, kvalitāte u.c.), tas savlaicīgi informē Pircēju, sazinoties pa norādīto telefona numuru vai e-pastu, norādot iemeslus un piedāvājot izdarīt grozījumus Pasūtījuma vai Noteikumu nosacījumos. Risinājums tiek rasts atbilstoši situācijai abām pusēm vienojoties.

Visas domstarpības un strīdus, kas varētu rasties starp Pusēm Līguma izpildes gaitā, Puses apņemas risināt savstarpēju sarunu ceļā. Nepanākot vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesās.