Preču atgriešana

Saistību atruna

Patērētājs — fiziskā persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar saimniecisko vai profesionālo darbību. LR MK Noteikumos par distances līgumu 19.punktā noteikts, ka patērētājs var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 kalendāro dienu laikā no pirkuma brīža.

Lai izmantotu atteikuma tiesības, Jums ar rakstisku paziņojumu (e-pastu) ir jāinformē SIA MIKROCENTRS, biroja adrese Rīga, Vienības gatve 87A, telefona nr. +371 29415272, e-pasta adrese info@mikrocentrs.com par lēmumu atteikties no šā līguma.

Iesnieguma nosūtīšana noteiktajā termiņā atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām. Patērētāja pienākums ir septiņu dienu laikā no iesnieguma nosūtīšanas atgriezt preci pārdevējam. Turpretī pārdevēja pienākums ir septiņu darba dienu laikā pēc atgrieztās preces saņemšanas atmaksāt patērētājam par preci samaksāto naudas summu.

Ieteikumi, lai izvairītos no pārpratumiem

  • Preces saņemšanas brīdī pārliecinieties vai tā pilnībā atbilst pasūtītajai – ražotājs, modelis, krāsa, izmērs un citi būtiski parametri. Atteikuma tiesības nav spēkā precei, kura piegādāta ar kurjerdienestu un kurai konstatēts skrāpējums vai jebkāds cits mehānisks bojājums un tas nav norādīts uzreiz pie preču saņemšanas. Redzot kādus vizuāli uzskatāmus bojājumus iepakojumam, lūdzam pieprasīt kurjeram tos atzīmēt preču piegādes pavadveidlapā. Tas palīdzēs ātri rast risinājumu gadījumā, ja arī pati prece tikusi bojāta piegādes laikā! Jums ir tiesības preci, kurai bojāts iepakojums vai liekas aizdomīga, nepieņemt jau preces piegādes brīdī.
  • Saglabājiet un nesabojājiet preces oriģinālo iepakojumu un komplektāciju.

Ja patērētājs izmanto atteikuma tiesības un tas nav saistīts ar attiecīgās preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, tad patērētāja pienākums ir segt izmaksas, kas saistītas ar preces nosūtīšanu atpakaļ.

Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu.

Vispārīgos noteikumus par patērātāja tiesībām un pienākumiem lasiet šeit.

MIKROCENTRS SIA neglabā noslēgtos pirkuma līgumus. Atsevišķos gadījumos iespējama pirkuma dokumentu (čeks, preču pavadzīme) un garantijas kartes atjaunošana.